Kalau kau tahu

Aku masih ingat kau
Apa yang kita buat dulu-dulu
Apa kau kata pada aku dulu-dulu
Apa yang kita cakapkan dulu-dulu
Aku masih ingat
Masih dalam hati.

Dulu kau ada dalam hati
Tapi sekarang
Cuma kata-kata sahaja
Supaya aku tak tertipu lagi.

- 07 Nov 2013
  04:14 am
  Ehem ehem