Apa yang kau rasa?

Kau takkan faham dan rasa apa yang aku rasa dekat hati
sebab
kau tak rasa lagi
apa yang aku masih rasa sekarang.

- 07 Nov 2013
  04:17 am
  aku buat blog ni macam twitter.