Lenyap

Jingga membiru
Telaga isi haru
Aku lelap
Kau lenyap.

130114
19:49 pm