Belajar.

Ambillah peluang untuk belajar
dari apa yang paling menyakitkan.

Boleh jadi
yang paling menyakitkan itulah
yang paling banyak mengajar.

Maybe :)

26 Nov 2013
3:40 am