tak sama

"Boleh aku tanya?"

"Tanya apa?"

"Kenapa kau dah tak sama?"

"Sama macam mana?"

"Macam mula-mula."

#BSA