Rasa Mati

Aku tak punya kuasa dalam menghapuskan jejak ingatan.

Aku berdiri
Tetapi rapuh

Aku mencuba
Belum berjaya

Aku menggantikan
Tapi tak sama

Kau pergi dengan rasa yang sudah mati
Sedang rasa aku pada kau subur lagi.

040114