Luka.

Untuk setiap suka yang menghilangkan duka
Sayu yang dikemudiannya tiada
dan gagal yang diakhiri dengan berjaya.

Aku tahu ia bukan sekadar usaha.

Bukan jua dari doa aku semata
Tapi dari mereka
Ibu dan bapa.

140114