Mengharap jawapan dari doa

Tuhan yang terkasih
Mohon tenangkanlah hatiku dari kesedihan
dan kekecewaan dalam tidurku malam ini
dan bangunkanlah aku esok pagi
sebagai jiwa yang lebih percaya diri
yang berwajah tenang dan berezeki baik.

Amin.

25 Nov 2013